מתעדכנים בתכני הישיבות

כחלק ממדיניות השקיפות וזמינות המידע לתושב אנו מעמידים לרשותך
לעיון את כל הפרוטוקולים של הישיבות הפתוחות אשר נערכו במליאת המועצה .

לתשומת ליבך תושב יקר – 
חל איסור לעשות שימוש שלא עפ"י דין בפרוטוקולים , תודה 

שם המסמךקישור למסמך
ישיבה מן המניין – 01/16
לחץ כאן
ישיבה לא מן המניין – 03/16
לחץ כאן
ישיבה מן המניין – 02/16
לחץ כאן
ישיבה מן המניין – 03/16
לחץ כאן
ישיבה מן המניין – 04/16
לחץ כאן
ישיבה מן המניין – 05/16
לחץ כאן
ישיבה מן המניין – 06/16

לחץ כאן
שם המסמךקישור למסמך
פרוטוקול – 6/10לחץ כאן
פרוטוקול – 7/10לחץ כאן
פרוטוקול – 8/11
לחץ כאן
פרוטוקול – 5/12
לחץ כאן
פרוטוקול – 4/12
לחץ כאן
פרוטוקול – 6/12
לחץ כאן
פרוטוקול – 7/12
לחץ כאן
פרוטוקול – 1/13
לחץ כאן
פרוטוקול – 2/13
לחץ כאן
פרוטוקול – 4/17
לחץ כאן
פרוטוקול – 5/17
לחץ כאן
פרוטוקול – 6/17
לחץ כאן
פרוטוקול – 7/17
לחץ כאן
פרוטוקול – 8/17
לחץ כאן
פרוטוקול – 12/18
לחץ כאן
פרוטוקול – 01/19
לחץ כאן
פרוטוקול – 02/19
לחץ כאן
פרוטוקול – 03/19
לחץ כאן
פרוטוקול – 04/19
לחץ כאן
פרוטוקול – 05/19
לחץ כאן
פרוטוקול – 06/19
לחץ כאן
פרוטוקול – 07/19

לחץ כאן
שם המסמך
קישור למסמך
פרוטוקול – 5/11
לחץ כאן
פרוטוקול 01/19

לחץ כאן
פרוטוקול – 3/12
לחץ כאן
פרוטוקול – 6/13
לחץ כאן
פרוטוקול – 7/13
לחץ כאן
פרוטוקול – 7/13 (נדחתה)
לחץ כאן
פרוטוקול – 01/18
לחץ כאן
פרוטוקול ישיבה רשות הטבע והגנים 5/9/18
לחץ כאן
פרוטקול ישיבת מועצה מיוחדת עקב הלווית המנוח – ג'אלב מנסור
לחץ כאן